Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Textová časť

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Záväzná časť

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Komplexný urbanistický návrh

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Dopravné riešenie a technické vybavenie

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Verejnoprospešné stavby

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Komplexné urbanistické riešenie a doprava

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Technické vybavenie

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Poľnohospodárska príloha

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016 Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 Sprievodná správa

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 záväzná časť

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 širšie vzťahy

Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 1 – Komplexný urbanistický návrh

Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – Dopravné riešenie a technické vybavenie

Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – ochrana prírody a tvorba krajiny

Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – schéma verejnoprospešných stavieb

Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – komplexné urbanistické riešenie a doprava

Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – technické vybavenie

Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde

Územný plán obce Malý Šarič, Zmeny a doplnky č. 1 – ochranné stavby COO