DokumentZverejnené
DPMP - Doplnenie školských spojov v júni 202028.05.2020
Zámer obce zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa27.05.2020
Príloha - Návrh VZN obce Malý Šariš č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/201927.05.2020
Návrh VZN obce Malý Šariš č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/201927.05.2020
Farské oznamy 25.05.-07.06.202025.05.2020
ORHaZZ Prešov - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru05.05.2020
Zmena v CP MHD Prešov od 04.05.202030.04.2020
DPMP - predĺženie doby platnosti zakúpených predplatných cestovných lístkov27.04.2020
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/202120.04.2020
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OcZ obce Malý Šariš16.04.2020
OKHaZZ Prešov - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 06.04.2020
Doplnenie mimoriadnych spojov MHD od 26.03.202025.03.2020
Zmeny v cestovnom poriadku MHD od 26.03.202025.03.2020
Oznam o uzatvorení prevádzky Materskej školy Malý Šariš13.03.2020
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 202012.03.2020
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov a prírody pred požiarmi09.03.2020
Usmernenie Okresného riaditeľstva PZ Prešov26.02.2020
OZNAM DPMP - zmeny cestovných lístkov od 1.2.202027.01.2020
Štatistický úrad SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)27.01.2020
Cenový výmer 1/2020 - cestovné lístky MHD15.01.2020
Informácia o výške poplatku za komunálne odpady v zmysle VZN č. 5/2019 pre rok 202002.01.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019
Štatistické zisťovanie RÚ05.12.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia26.11.2019
Ponuka práce14.10.2019
Usmernenie HaZZ v Prešove počas vykurovacieho obdobia08.10.2019
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš Zmeny a doplnky č. 307.10.2019
UPOZORNENIE pre držiteľoch psov19.09.2019
VSD – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov20.03.2019
Zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 201914.03.2019
Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia19.09.2018
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi – usmernenie ORHaZZ Prešov20.08.2018