Obec Malý Šariš

Voľba hlavného kontrolóra

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš

 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016

Informácie o projekte

 

 

ms-foto

 

 

Obec Malý Šariš leží v Šarišskej vrchovine, v doline Šarišského potoka. Územie obce ľudia obývali už v neskorej dobe kamennej a na začiatku doby bronzovej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1248. Prevažná časť miestnych obyvateľov je rímskokatolíckeho vierovyznania. V polovici 20. storočia tu bol postavený nový kostol zasvätený Kristovi Kráľovi. Kostol, uvedený v súpise pamiatok východného Slovenska, je secesne riešenou stavbou, inšpirovanou neogotikou. V obci je písomne doložená existencia školy už v roku 1600. V súčasnosti je v prevádzke len Materská škola, ktorá vznikla v povojnovom období. Najobľúbenejším športom v Malom Šariši je tradične futbal. Malý Šariš má výbornú strategickú polohu v blízkosti Prešova. Aj tento faktor ovplyvňuje rast priemyslu a obchodu v jeho katastri.

 

Okres: Prešov

Rozloha obce: 863 ha

Počet obyvateľov: 1573

Nadmorská výška: 280 m.n.m.

 
PrihlásenieKto je online
Máme online 1 hosťa